Aviso Legal

A páxina web www.pensiondaestrela.com así como toda as páxinas incluídas baixo este nome de dominio, son propiedade de Estrela María Lema Silva (en adiante Pension da estrela) e domicilio social en Plazuela de Martín Pinario 5 2º -15709 Santiago de Compostela (A Coruña) con DNI. 33251252Z


· Lexislación.

Con carácter xeral as relacións entre Pensión da estrela cos usuarios dos seus servicios telemáticos, presentes na web, atópanse sometidos á lexislación e xurisdicción españolas.


· Uso e acceso de Usuarios.

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial con Pension da estrela. Coa información que, como usuario nos facilita, será empregada por Pension da estrela, tanto para lle informar dos nosos servizos, novidades ou calquera comunicación relativa á web, como para lle informar directamente de propostas de productos e servizos que creamos interesantes. En ningún caso Pension da estrela cederá esta información a terceiras empresas sen lle ter informado previamente. 

O acceso a calquera dos contidos ou produtos e servizos incluídos na presente web por parte do Usuario realizarase baixo a súa única e exlcusiva responsabilidade, exonerando a Pension da estrela de calquera responsabilidade en relación. Pension da estrela poderá rexeitar o acceso a calquera Usuario desde o momento no que teña coñecemento de que o Usuario non cumpre cos requirimentos antes citados.

A utilización de Pension da estrela como usuario rexistrado atribúe a condición de usuario do web (en adiante, o "Usuario") e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal na versión publicada por Pension da estrela no momento mesmo en que o Usuario acceda ao web. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o web, xa que aquel pode sufrir modificacions. 

O titular do web non se identifica cas opinions verquidas no mesmo polos seus colaboradores. 


· Propiedad intelectual e industrial.

Parte do contido gráfico da páxina www.pensiondaestrela.com, así como, o deseño grafico, as imaxes, os indices e os códigos fonte, son propiedade de Pensión da estrela e os deseñadores do código fonte que por expreso desexo permanecerán no anonimato, a pensión reservase todolos dereitos de explotación, coa única excepción dos artigos e opinions, publicados na páxina web que son propiedade de cada autor individual ou fontes alleas.

Queda prohibida a reproducción, retransmisión, copia, cesión, radiodifusión ou similar, total ou parcial da información contida na páxina web, calquera que sexa a súa finalidad e o medio que utiliza para o conseguir, sen a expresa autorización de Pension da estrela ou dos seus deseñadores, agás exclusivamente para o uso privado dos usuarios, en calquera caso deberán repectar ao autor mantendo a nota de copyright. Queda prohibida tamén, calquera reproducción comercial ou con contido económico de calquera dos textos, imaxes ou materiais de calquera tipo que se encontren nesta paxina web, sen o consentemento do autor de Pension da estrela. 

Deberá respectarse, en todo caso, a nota de copyright e o estipulado neste "Aviso Legal", xa que o seu quebrantamento pode comportar a aplicación das sancións establecidas no Código Penal, a Lei de Propiedade Intelectual, a Lei de Marcas e a Lei de Competencia desleal, entre outras.


· Comunicacións electrónicas.

Todas as comunicacións electrónicas que realice Pension da estrela incluirán:

- Identificarán claramente o remitente das mesmas. 
- Incluirán un procedemento sinxelo e gratuíto para que os destinatarios dos servizos poidas revogar o consentimento prestado e deixar de recibir as mencionadas comunicacions.
- Non se realizarán cesión de datos a terceiros sen lle ter informado previamente e ter obtido o seu consentimento expreso. 

· Contido da web e enlaces (links).

Pension da estrela non asume responsabilidade pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por enlaces ou buscadores das páxinas web de Pension da estrela.

A presenza de enlaces (links) nas páginas web de Pension da estrela ten finalidade meramente informativa e en ningun caso supon suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.