Notas do mapa:

A ruta marcada en cor vemella non é accesible en coche, só vehículos autorizados poden acceder a ela (taxi e reparto).